Spring naar hoofd-inhoud

Goed nieuws voor vismonitoring Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ondersteunt dit met extra geld en zorgt voor de aansluiting met de al lopende processen.

In 2017 is er al voorbereidend werk gedaan voor de vismonitoring die dus nu in 2019 kan worden uitgevoerd. Al geruime tijd worden er watermetingen gedaan in de Eems. Hierbij wordt er een keer gemeten in het voorjaar en een keer in het najaar. Over de in de waterkolom levende vis (pelagische vis) weten we namelijk nog te weinig om goede beheermaatregelen te kunnen nemen.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee