Spring naar hoofd-inhoud

Financiering vismigratierivier bijna rond

De aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk komt steeds dichterbij.

De Europese Unie draagt met een LIFE subsidie van 3,5 miljoen euro bij. Daarmee laat de EU zien dat ze de vismigratierivier belangrijk vinden. Met het subsidieprogramma LIFE worden projecten gefinancierd op het gebied van milieu en natuur.

Het project vismigratierivier legt met deze bijdrage financieel op koers, zoals dat heet. Er was meer subsidie aangevraagd, maar volgens gedeputeerde Johannes Kramer is het gat dat er nog is in de begroting goed op te vullen. De rivier kan volgens de plannen worden aangelegd en in 2022 kunnen vissen dan vrij door de Waddenzee, IJsselmeer en het achterland zwemmen. Het kost in totaal 55 miljoen euro.