Spring naar hoofd-inhoud

Extreem weer heeft gevolgen voor het Waddengebied

Meer hoosbuien afgewisseld met langere perioden van droogte hebben gevolgen voor de landbouw, het drinkwater en ook voor de ecologie in het waddengebied. Dit blijkt uit de factsheet van de Waddenacademie waarin de voor het Waddengebied relevante feiten, trends en ontwikkelingen rond klimaatverandering op een rij zijn gezet.

Langdurige droogte heeft effect op de drinkwatervoorziening (met name op de eilanden) en verhoogt het risico op verzilting voor de agrarische sector. Voor de Waddenzee leidt de sterkere afwisseling in de aanvoer van zoetwater tot een grotere variatie in de lokale zoutgehalten, in de stromingspatronen van het water, en in de verspreiding van slib.

Naast de grilliger neerslag zorgt warmer water voor meer zuidelijke soorten in de Waddenzee. Daarnaast is het op basis van bestaande modellen en huidige inzichten denkbaar dat al rond 2030 in het kombergingsgebied van het Vlie (westelijke Waddenzee) de zeespiegel sneller zal stijgen dan de wadplaten groeien.

Al met al zorgt klimaatverandering voor grote uitdagingen voor mens en natuur in het Waddengebied.

Volledig artikel met download en infographic op websiet Waddenacademie