Spring naar hoofd-inhoud

Effecten kunstmatig licht in de nacht: evaluatie dark sky initiatief

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat kunstmatig licht ’s nachts invloed heeft op het gedrag, het ruimtegebruik, de migratie, de fysiologie, de ontwikkeling en de voortplanting van bijna alle groepen organismen, met inbegrip van planten en micro-organismen.

Copyright: CWSS/Annette Krop-Benesch and Michael Melchinge

Copyright: CWSS/Annette Krop-Benesch and Michael Melchinge

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft, in de context van het Trilaterale Dark Sky-initiatief, opdracht gegeven tot een evaluatie hiervan in samenwerking met het Common Wadden Sea Secretariat en het Partnership Hub.

Meer (engelstalige) informatie hierover is te vinden op:

De website van Prgramma Rijke Waddenzee

De website Waddensea Worldheritage