Spring naar hoofd-inhoud

Eerste praktijkproef Platte Oester afgerond

The Fieldwork Company en de Goede Vissers voerden in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een praktijkproef uit naar de mogelijkheden voor de herintroductie van de Platte Oester in de Waddenzee.

Kaartje proeflocatie Platte Oester

Kaartje proeflocatie Platte Oester

Het is een bouwsteen in de zoektocht naar terugkeer van de platte oester in de natuur van de Nederlandse Waddenzee, en dan met name de herkolonisatie van de oostelijke Waddenzee. Het is een praktische verkenning naar overleving en groei van de platte oester.

Mooie samenwerking

Deze eerste praktijkproef bleek een mooie samenwerking met een praktisch ingesteld onderzoeksbureau en vissers die het wad op hun duimpje kennen. Met het uithangen van (gebiedseigen) platte oesters is praktische kennis en ervaring opgedaan. Deze kennis kan gebruikt worden bij het verder ontwikkelen van methoden die bijdragen aan de verspreiding van (gebiedseigen) platte oesters in de oostelijke Waddenzee. Doel is het tot wasdom laten komen van een natuurlijke, levensvatbare en veerkrachtige populatie van platte oesters in de Nederlandse Waddenzee. Het is een belangrijke biobouwer. En ook aantrekkelijk voor consumptie. Maar zoals Barbara Rodenburg van De Goede Vissers stelt:

“Het eerste doel is een stabiele levensvatbare populatie van platte oesters in de Nederlandse Waddenzee, dus voorlopig zeker geen oogst! Toch werken we als vissers graag mee aan versterking van de inheemse biodiversiteit. In de toekomst kan de verspreiding van platte oesters misschien worden versneld met duurzame voedselproductie. Dat zou helemaal mooi zijn”.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee