Spring naar hoofd-inhoud

Eén beheerautoriteit Wadden genoemd in regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord van het ophanden zijnde kabinet Rutte III wordt gewag gemaakt van de oprichting van één beheerautoriteit voor de Waddenzee.

In de inleiding van het Hoofdstuk over  Landbouw, voedsel, natuur, visserij en dierenwelzijn zegt het akkoord: “We spannen ons in voor herstel en behoud van de Nederlandse natuur, bijvoorbeeld met de oprichting van één beheerautoriteit voor de Waddenzee.”

 

Bij de opsomming van concretere maatregelen volgt een stelliger zinsnede; “Er komt één beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer.”

 

Het regeerakkoord