Spring naar hoofd-inhoud

Delfzijl wil onderzoek naar vervanging zeesluizen

De gemeente Delfzijl wil samen met de provincie, de waterschappen, Groningen Seaports en Het Groninger Landschap onderzoek doen naar de bouw en renovatie van verschillende zeesluizen. De gemeente wil hier 35.000 euro voor vrijmaken in de begroting.

Het gaat om de vergroting van de zeesluizen bij Farmsum, het opnieuw openstellen van de recreatiesluis in het Oude Eemskanaal en de bouw van een nieuwe spuisluis bij het chemiepark.

Obstakel
De zeesluizen bij Farmsum zijn nu al regelmatig een obstakel in de vaarweg Delfzijl-Lemmer. Vergroting is nodig om het toenemende scheepvaartverkeer aan te kunnen.

Doordat het Rijk de sluizen pas in 2030 wil aanpakken, willen de partijen de twee andere - kleinere - projecten naar voren halen.

Vaartoerisme
'Een flink aantal jaren geleden is de sluis bij het Noorderpoort vervangen door een betonnen blok. Als we de zeesluizen bij Farmsum vernieuwen, willen we ook kijken of we voor de recreatievaart de sluis in Delfzijl weer kunnen openen. Dat zorgt voor veel extra activiteit in de stad', zegt burgemeester Gerard Beukema.

Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is een spuisluis te realiseren aan het einde van het Oosterhornkanaal bij het voormalige Oterdum. Het Groninger Landschap heeft de daarbij liggende Groote Polder overgenomen en plannen om die opnieuw in te richten als zoet-zoutwaterovergang.

Daarmee blijft er meer zoet water binnen de dijken, en dat is hard nodig, legt de burgemeester uit.

Volledig artikel op website RTV Noord