Spring naar hoofd-inhoud

Defensie ondertekent intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Woensdag 7 februari ondertekenen het ministerie van Defensie en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) op feestelijke wijze de appendix Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied (DSWW).

Dit vindt plaats op het terrein van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, Strandweg 21 in Zoutkamp. Na de ondertekening wordt de verduurzaamde terreinverlichting van de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in gebruik genomen.

Om de lichtvervuiling te verminderen en  bewustwording en beleving van duisternis te bevorderen hebben op 29 oktober 2016 43 partijen de intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied ondertekend. Het ministerie van Defensie onderschrijft de doelstellingen zoals verwoord in de intentieverklaring en neemt diverse maatregelen om de lichtuitstoot in het Lauwersmeergebied terug te dringen. Dit is onderdeel van het Defensie Energie en Milieubeleid (DEM). In het kader van het DEM zal het ministerie ook op andere militaire terreinen in het Waddengebied de mogelijkheden bekijken voor het terugdringen van de lichtuitstoot. Daarmee draagt zij bij aan het bevorderen van de duisternis, in de geest van de intentieverklaring.

Meer informatie over Dark Sky