Spring naar hoofd-inhoud

Community Plasticvrije Waddenzee aan de slag

Samen voor een plasticvrije Waddenzee

De Community Plasticvrije Waddenzee is van start. Het is een netwerk van burgers, bedrijven, overheden, organisaties en beheerders die samen optrekken om de Wadden plasticvrij te krijgen. Rijkswaterstaat vervult een trekkersrol binnen de community.

De community is begin dit jaar opgebouwd. Op basis van een gezamenlijk plan van aanpak zijn er vijf speerpunten geformuleerd. De uitvoering daarvan levert nu de eerste resultaten op.

1.    Gecoördineerde opruimactiviteiten en vangsttechnieken
Op dit moment wordt gewerkt aan een gezamenlijke website (www.plasticvrijewaddenzee.nl) en social-mediaplatformen om met verschillende tools (grootschalige) opruimacties goed te coördineren. Hotspots van vervuilde plekken en aanbod van vrijwilligers om te helpen, moeten elkaar beter vinden. De site is najaar  2019 gereed.
2.     Recreatie, toerisme en evenementen
De community vormt een visie op de inzet van de recreatieve sector op het voorkomen en opruimen van afval. Zo werd tijdens Into The Great Wide Open een tourtocht georganiseerd door Lab Vlieland, Vereniging Circulair Friesland, Gemeente Vlieland, met ruim 20 ondernemers.
2.    Monitoring en onderzoek
In het Waddengebied lopen verschillende monitoringsonderzoeken. De Community bespreekt de uitkomsten en vertaalt dit naar een praktische bronaanpak.
3.    Circulair en recycling
Hoe past een plasticvrije Waddenzee in de ambities rondom een circulaire economie? Vereniging Circulair Friesland ontwikkelt  een online catalogus voor horecaondernemers met onder meer alternatieven voor wegwerpplastics.
4.    Visserij
De community pakt acties op die voortkomen uit de landelijke coalitie Green Deal Visserij. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld extra financiering vrijgemaakt voor het lopende proefproject Vispluisvrij. Zo kunnen er extra kotters varen met alternatieve visnetten die minder pluis opleveren. Vispluis is één van de grootste bronnen van afval op stranden van de Noordzee.

Minder zwerfafval
De community is een voortzetting van het Actieplan Plasticvrije Waddenzee 2017-2018 dat opgesteld werd op verzoek van de Beheerraad Waddengebied. Rijkswaterstaat heeft nu de trekkersrol op zich genomen.

De community heeft als doel om actieve (en potentiële) partijen en personen met elkaar te verbinden. Het doel is om via dit samenwerkingsverband vervuiling van de Waddenzee met plastic en ander afval tegen te gaan.

Download Plan van Aanpak plasticvrije Waddenzee (Pdf, 1 Mb)

Zelf opruimen? Folder met handige tips (Pdf, 840 Kb)