Spring naar hoofd-inhoud

Behandeling ballastwater waardevol om exoten tegen te gaan

Ballastwaterbehandeling helpt om nieuwe introducties van niet-inheemse soorten te verminderen en zo het risico op ecologische en economische schade te verminderen. Onderzoek van Wageningen Marine Research in de havens van Groningen Seaports toont aan dat 1 op de 7 soorten daar uitheems is en niet van oorsprong thuishoort in deze omgeving of die van de Waddenzee.

Risico's van vreemde soorten in ballastwater
Internationale scheepvaart draagt bij aan de verspreiding van gebiedsvreemde soorten. Onder meer via ballastwater worden ze verplaatst tussen verschillende regio’s. Met de toenemende scheepvaart neemt dit fenomeen steeds verder toe. Mogelijk zitten er ook schadelijke en ziekteverwekkende organismen tussen. Bovendien kan verspreiding van deze soorten risico’s met zich mee brengen voor het milieu en economie als een soort zich vervolgens permanent vestigt en invasief wordt. Een bekend voorbeeld is de invasie van de Aziatische kwal in de Kaspische zee, die zowel het voedsel van vissen als hun kuit eet, waardoor de lokale visserij-economie is ingestort.

Volledig artikel op website Wageningen Universiteit