Spring naar hoofd-inhoud

Bedrijfsmatig oesters rapen in een Rijke Waddenzee

Vanaf 2020 krijgen 12 personen toestemming om voor een periode van minimaal 6 jaar in de Waddenzee op duurzame wijze oesters te rapen. Deze groep bestaat uit een selectie van bestaande rapers met een tijdelijke vergunning en een beperkt aantal nieuwkomers.

De belangstelling voor deze tak van de visserij was zo groot dat er voor een aantal bedrijven geen ruimte was voor deelname. Een aantal van hen heeft tegen dat besluit bezwaar gemaakt en die bezwaren zijn op dinsdag 10 september 2019 in een hoorzitting behandeld. Daarvoor was veel (media)aandacht. De Provincie Fryslân zal later dit jaar op deze bezwaren beslissen.

Raapplan
De geselecteerde groep rapers werkt ondertussen aan het ontwikkelen van hun raapplan. Hierin leggen ze in meer detail vast hoe het oesterrapen plaats vindt. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ondersteunt bij de ontwikkeling van dit plan, omdat deze ontwikkeling een versterking van de regionale economie betekent en omdat deze nieuwe manier van vergunningverlening bijdraagt aan het perspectief van een Rijke Waddenzee. Er worden immers geen overdraagbare rechten meer uitgegeven. In de nieuwe situatie wordt de uitvoering iedere 6 jaar geëvalueerd en vindt een nieuwe selectie van bedrijven plaats waarbij de aspecten ervaring en duurzame bedrijfsvoering belangrijke criteria zijn.

Volledig bericht op website Programma Rijke Waddenzee