Spring naar hoofd-inhoud

Afsluiting van succesvol Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

LEEUWARDEN – Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van de Waddenzee zoals de vogelrijkdom, rust en ruimte. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is namelijk, conform afspraken, afgerond.

De meer dan 30 partijen concluderen dat het belangrijkste doel is behaald: watersportverenigingen, beheerders, natuurorganisaties en vrijwilligers weten elkaar moeiteloos te vinden in het belang van de Waddenzee. Samen staan ze voor goed beschermen en verantwoord beleven.

Gezamenlijke oplossing
Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar ruim tien jaar  geleden konden vaarrecreatie, overheid en natuurorganisaties weinig begrip voor elkaar opbrengen. Vaarrecreatie zou te verstorend zijn voor de natuur. Er gold toen bijvoorbeeld nog een qoutum op het aantal ligplaatsen, maar die tijd is voorbij.

De Tweede Kamer daagde de partijen uit samen een oplossing te vinden. Dat lukte, op 3 december 2007 werd het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee door de betrokken organisaties ondertekend. Daarmee begon een proces van samenwerking en de uitvoering van diverse projecten.

Volledig bericht op website Ik Pas op het Wad