Spring naar hoofd-inhoud

Adviesraad: meer aandacht nodig voor natuur bij dijkversterking Waddenzeekust

De natuur moet beter worden meegenomen bij de versterking van de Waddenzeekust tussen Koehool en het Lauwersmeer. Dat vindt de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) in een tussentijds advies.

Er zijn diverse plannen voor de dijkversterking bekeken door Wetterskip Fryslân, de provincie en Rijkswaterstaat na overleg met veel belanghebbenden. Daarbij hebben met name boeren uit de streek zich laten horen tegen meer ruimte voor natuur binnendijks.

Er is nu een favoriet plan gekozen en de provincie heeft de MER-commissie gevraagd om dat plan eens goed te onderzoeken. En de conclusie van de commissie is heel duidelijk: niet alleen de natuur is onvoldoende meegenomen, maar het is ook onvoldoende om de waterveiligheidsproblemen op te lossen.

Volledig artikel op website Omrop Fryslân