Spring naar hoofd-inhoud

Advies van Commissie m.e.r. over Programmatische Aanpak Grote Wateren

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het Rijk wil met deze aanpak de waterkwaliteit en natuurkwaliteit verbeteren.

De commissie adviseert om de grote wateren hierbij centraal te zetten en per groot water vast te stellen welke problemen er spelen en welke oplossingen mogelijk zijn. Het advies is om dit niet alleen per project te doen.

Nederland kent 5 grote watergebieden. Het gaat dan om de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Waddenzee, Eems-Dollard en de grote rivieren. De waterkwaliteit en de natuurkwaliteit van de grote wateren is de laatste jaren op veel plaatsen verbeterd, maar nog niet overal voldoende. Sommige wateren gaan zelfs in kwaliteit achteruit. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontwikkelen daarom een Programmatische aanpak Grote Wateren. Rijkswaterstaat heeft de Commissie m.e.r. daarbij om advies gevraagd. 

Artikel met Advies beoordelingskader doelbereik Programmatische Aanpak Ecologie Grote Wateren.