Spring naar hoofd-inhoud

Advies streefbeeld onderwaternatuur voor de Wadden klaar

Tweederde van de Waddenzee ligt meestal onder water. De onderwaternatuur is nog onvoldoende bekend bij bestuurders, gebruikers, bewoners, beheerders en beleidsmakers. En goed beleid voor de onderwaternatuur van de Waddenzee ontbreekt, terwijl het een essentiële schakel in het Waddenecosysteem is.

Cover brochure streefbeeld onderwater natuur Wadden.

Daarom vroeg het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de andere opdrachtgevers, aan Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) om een concreter streefbeeld voor de onderwaternatuur van de Waddenzee op te stellen. Samen met wetenschappers, beleidsmakers, beheerders en bevlogen denkers werkten we daar de afgelopen maanden aan. Met als resultaat het advies, mooi samengevat in de brochure Een duik in de Waddenzee – Concreter streefbeeld voor een weerbaar en zelfredzaam ecosysteem onder water.

Volledig artikel met advies, bijlagen en brochure op website Naar een Rijke Waddenzee