Spring naar hoofd-inhoud

Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

Dinsdag 14 januari stuurt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de eindrapportage 'Langetermijnoplossingsrichingen bereikbaarheid Ameland na 2030' naar de Tweede Kamer. Het rapport is opgesteld door Rijkswaterstaat, de Provincie Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland. Amelanders en vastelanders hebben diverse keren meegedacht over en hun commentaar gegeven op de verschillende oplossingsrichtingen.

Tegelijk hebben de provincie en de beide gemeenten een brief aan de minister gestuurd waarin zij het regionale standpunt nog eens nader verwoorden. Alle mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheid van Ameland moeten in beeld worden gebracht, luidt het advies van de provincie en gemeenten. Dus zowel het verbeteren van de bestaande vaarverbinding, als het verplaatsen van de veerbootterminal van Holwerd naar Ferwert én een tunnelvariant.

Eenvoudige oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem van Ameland zijn er niet, zeggen de regiopartijen. Er zijn forse vertragingen op de route. Om betrouwbare reistijden te kunnen garanderen zijn ingrijpende maatregelen nodig. Die moeten idealiter gerealiseerd zijn in 2029, het jaar waarin de nieuwe vergunning voor het vervoer naar Ameland in zal gaan.

Meer onderzoek nodig
Alle drie scenario’s kennen voor- en nadelen. Meer onderzoek is nodig om een gewogen keuze te kunnen maken. Het advies aan de minister is daarom de drie scenario’s onderdeel uit te laten maken van de verkenning. De partijen vragen de minister zo snel mogelijk de baten en kosten verder uit te werken en zo een voorkeursoplossing te kiezen. Ook al lijkt de tunnelvariant op dit moment niet de meest aantrekkelijke, de regiopartijen vinden dat deze optie wel meegenomen moet worden in de verkenning. De minister schrijft aan de Kamer dat ze de tunnelvariant niet nader wil onderzoeken.

Oplossingen lange termijn
In september 2018 zijn provincie Fryslân, gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân in opdracht van de minister gestart met het verkennen van oplossingen voor de lange termijn voor de bereikbaarheid van Ameland na 2029. Dit deden zij onder leiding van Rijkswaterstaat.

De rapportage, de kamerbrief en de brief van de regiopartijen zijn allemaal te vinden op de website van de Rijksoverheid.