Spring naar hoofd-inhoud

Actieplan voor broedvogels in de Waddenzee

Het Actieplan voor Broedvogels dat deze week op de Waddenconferentie in Leeuwarden gepresenteerd wordt, moet het leven voor 21 vogelsoorten in het Waddengebied verbeteren.

Van de twaalf miljoen vogels die ieder jaar een korte of langere tijd in het Waddengebied verblijven, hebben de meesten het op dit moment zwaar. Door de stijging van de zeespiegel spoelen nu ieder jaar nesten weg.

Het 50 miljoen euro kostende actieplan moet ervoor zorgen dat de dynamiek in het gebied terugkomt. Dit gebeurt door het aanleggen van stuifduintjes. Bovendien moeten er meer broedplaatsen komen voor soorten zoals meeuwen en sterns. Dat kan onder andere door het aanleggen van eilandjes, waar vogels ook veilig zijn voor predatoren.

Artikel op website Omrop Fryslân

Meer informatie met download Actieplan