Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Jaarrapportage Baggervolumes Waddenzee

De baggervolumes van Rijkswaterstaat in de Waddenzee blijven gestaag groeien. In de periode 2016-2019 wordt gemiddeld per jaar zo’n 3.244.000 kubieke meter gebaggerd.

Dit blijkt uit de Jaarrapportage Vaargeulonderhoud Waddenzee 2016-2019 (exclusief Eems-Dollard). Met dit rapport geeft Rijkswaterstaat invulling aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Natura-2000 Beheerplan. Het gaat hierbij om de voorgeschreven rapportage- en monitoringsplicht.

Waterkwaliteit
Het baggerwerk wordt daarnaast getoetst door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De vaargeulen in de Waddenzee kunnen als schoon worden aangemerkt en voldoen daarmee aan de normering. Ook de meeste havens zijn schoon, met uitzondering van een aantal specifiek in kaart gebrachte locaties.

Jaarrapportage
Met de Jaarrapportage Vaargeulonderhoud 2016-2019 legt Rijkswaterstaat verantwoording af over het uitgevoerde vaargeulonderhoud in de Waddenzee. Zo kan worden getoetst in hoeverre dit binnen de vergunning-vrije voorwaarden past zoals opgenomen in het Natura 2000-Beheerplan Waddenzee.

Download Jaarrapportage Vaargeulonderhoud Waddenzee (Pdf, 7,6 Mb)