Scenario's voor verbetering natuur Eems

Het getij in de Eems kan in een ‘rustigere ademhaling’ komen door zeven scenario's. Het gaat ondermeer om het versterken van het 2-geulenstelsel, het uitbreiden van de komberging en het verbinden van de Westerwoldse Aa met de Eems. De ideeën worden de komende maanden doorgerekend op hun ecologische meerwaarde.

Dat is de belangrijkste uitkomst van de werkbijeenkomst die op vrijdag 14 juni in Groningen werd georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Tijdens de Workshop “Measures for ecological improvement of the Ems-estuary” bogen de genodigden zich over een eerste Maatregelenkaart. Deze is tijdens de workshop vervolgens verder aangescherpt tot zeven scenario's.

Volledig artikel met aanvullende informatie op website Naar een Rijke Waddenzee