Een rijke Waddenzee voor natuur en mens

De Waddenzee is een uniek natuurgebied dat niet voor niets tot werelderfgoed is uitgeroepen. Toch staat de waarde van het gebied voor de natuur en het medegebruik door allerlei oorzaken onder druk. Daarom heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gerda Verburg begin 2009 de opdracht gegeven voor het opstellen van een meerjarig programma 'Naar een rijke Waddenzee' (pdf, 649 Kb). Het streven is om de Waddenzee als natuurgebied weer sterker en veerkrachtiger te maken. Door de natuur te herstellen, maar ook door nieuwe kansen te creëren voor een duurzaam gebruik van het gebied.

Bij het opstellen van het programma hebben overheden, natuurorganisaties en andere betrokken partijen nauw samengewerkt. Het resultaat is een goed onderbouwd en ambitieus programmaplan.

Meer informatie: www.rijkewaddenzee.nl