Spring naar hoofd-inhoud

Laatste nieuws

Meer Nieuws

De Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland hebben bezwaarschriften ingediend tegen het besluit om de Natura 2000-beheerplannen voor de…

Garnalenvisser. Foto: Beeldbank RWS

De vergunningverlening en het gedogen van de garnalenvisserij komt verder onder druk te staan door een uitspraak van de rechtbank in Groningen. Die…

Op 22 mei 2023 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met de vier noordelijke waterschappen en de Deltaprogramma´s Zoet water en…

WadWeten

Deze maand:

Restanten van de kerk van het ‘Atlantis van de Noordzee’ ontdekt in Duitse wad

Meer weten van het Wad

Vragen? Stel direct uw vraag

Bij eenvoudige vragen per mail kunt u binnen twee dagen een antwoord verwachten. Bij complexe vragen zullen wij aangeven met welke beantwoordtermijn u rekening moet houden.

Stuur een app    Mail ons nu

Wadden in Beeld 2021

Signalen vanuit beheer

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2021 in beeld gebracht.

Wadden in Beeld

Actuele waterstand WaddenZee

Wat is het geheim van het getij? Waarom is het niet elke dag op dezelfde tijd hoogwater? Heeft het iets te maken met de maan? Of met de zon? Waarom is het in Den Helder eerder hoogwater dan in Delfzijl? Waterstanden in de Waddenzee en Noordzee worden gemeten en voorspeld door Rijkswaterstaat.

Naar waterstanden