Organisatie

Waddenzee.nl

Waddenzee.nl houdt kantoor en werkt samen met twee andere organisaties vanuit het Huis voor de Wadden aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden: Het Regiecollege Waddengebied en de Waddenacademie. Daarnaast werkt waddenzee.nl samen met Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar.

Een bijzonder gebied vraagt om bijzondere aandacht

De Waddenzee wordt internationaal erkend als een uniek natuurgebied. De dynamiek van de getijden vormt het landschap en biedt ruimte voor een enorm rijkdom aan planten en dieren. Mensen maken graag gebruik van de Waddenzee. Ze wonen en werken in het gebied, en veel mensen vieren er hun vakantie. In het gebied wordt gevaren en gevist, en uit de bodem van de Waddenzee wordt aardgas en andere delfstoffen gehaald.
Maar hoe drukker het wordt op de Wadden, hoe moeilijker het is om ruimte voor de natuur te bewaren. De Waddenzee wordt daarom beschermd door de overheid, niet alleen in ons land, maar ook in Duitsland en Denemarken.

Verantwoording

Waddenzee.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Waddenzee.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of op enige andere manier gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het waddenzee.nl-projectteam.

Contact met waddenzee.nl

Toegankelijkheid Waddenzee.nl

Waddenzee.nl werkt aan een toegankelijke website volgens overheidsnormen.
Waddenzee.nl is volledig ontwikkeld met  open source software.

Bron:Waddenzee.nl
Datum:
22 mei 2013