Vastgesteld Uitvoeringskader Waddenkust

Onlangs hebben de drie colleges van de waddenprovincies het Uitvoeringskader Waddenkust vastgesteld. Hiermee is de Interprovinciale Waddenvisie, Wadden van Allure! voor de onderwerpen Toerisme en Recreatie en Landschap en Cultuurhistorie voor de Waddenkust geconcretiseerd in een interprovinciaal uitvoeringskader.

Het volledige document (pdf, 3,7 Mb, december 2014)