Zeilvaart en Jachthavens

In de jachthaven (foto: E. Knol-Licht)
In de jachthaven (foto: E. Knol-Licht)

Waddengebied
De havens in het waddengebied hebben in totaal plaats voor ongeveer 4.500 plezierjachten. De grootte van de havens varieert sterk. Op Ameland en Schiermonnikoog kunnen maar enkele boten terecht.

De havens van Noord Holland zijn Den Helder, Den Oever en Oudeschild (Texel). In Friesland kan men aanmeren in Harlingen, Oostmahorn, Lauwersoog, en op Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling. In Groningen zijn er havens in Zoutkamp, Delfzijl en Termunterzijl. In Nieuw Statenzijl en Noordpolderzijl zijn enkele aanlegplaatsen voor passanten. Verder is er de Eemshaven.

Afvalinzameling
Op alle 31 locaties in het waddengebied waar de recreatievaart aanmeert kan iedere soort afval ingeleverd worden. De vaste kosten van de inzameling en verwerking van het afval worden via het havengeld omgeslagen. Behalve met olie verontreinigd afvalwater kunnen ook chemicaliën en andere voor het milieu schadelijke stoffen ingeleverd worden.

Beschikbaarheid ligplaatsen Texel, Vlieland en Terschelling

Op www.waddenhavens.nl is in één oogopslag te zien wat de actuele en verwachte bezetting is in de havens van Texel, Vlieland en Terschelling. Handig om te raadplegen voordat je koers zet naar één van deze eilanden!