Snelvaren

foto met snelvarende boot
Snelvarende boot

In de hele waddengebied mogen snelle motorboten niet sneller varen dan 20 km per uur. Uitzonderingen gelden voor de betonde vaargeulen van zee naar Den Helder, Den Oever, Oudeschild, Harlingen, Kornwerderzand en Lauwersoog en de vaarroutes van en naar de eilanden. Ook in de Texelstroom, in de Vliestroom en in het Marsdiep mag binnen de vaargeulen harder dan 20 km per uur gevaren worden. De zones nabij Oudeschild en Den Helder mogen ook worden gebruikt voor waterskiën. De zones waar motorboten sneller mogen varen dan 20 km per uur zijn zo uitgekozen dat de invloed van het snelvaren in die gebieden op de natuurwetenschappelijke, ecologische en landschappelijke waarden zeer gering zijn. Bovendien worden de gebieden weinig intensief gebruikt.