Wandelen en Fietsen

dijk met schapen
Foto: C. Pol

Wandelen en fietsen is goed mogelijk in het gehele waddengebied van Nederland: op de eilanden en in het kustgebied. Daarnaast is het waddenkustgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken onderdeel van de lange Noordzee fietsroute. Deze route is een uitdaging voor de echte liefhebbers die alle Noordzeelanden langs de kustzone willen doorkruisen. Informatie over deze route vindt u op: www.northsea-cycle.com 

De Nederlandse waddenkust is tevens onderdeel van de North Sea Trail, een wandelroute rond de gehele Noordzee. Meer informatie hierover kan gevonden worden op www.northseatrail.org (de internationale website over het project).

Wat en waar?

Om u alvast een beetje op weg te helpen, kunt u hier lezen wat u in een aantal gebieden kunt tegenkomen aan landschap, cultuurhistorie en flora en fauna.

Vlieland

Kroon's Polder Vieland. Foto: Thea Smit
Kroon's Polders op Vlieland. Foto: Thea Smit

Vlieland is, net als Schiermonnikoog, één van de kleinere eilanden en gemakkelijk in één dag rond te fietsen. U kunt door het dorp Oost-Vlieland, door de dorpsstraat heen naar het westen fietsen. U fiets een stuk langs de wadkant, waar u allerlei wadvogels kunt bekijken. Een verrekijker is wel gewenst, want de meeste soorten zijn schuw en scharrelen hun kostje bij elkaar op een grote afstand van het eiland.
U vervolgt de weg naar het westen en komt door een klein bos. In het westen aangekomen kunt u van de fiets afstappen en een kijkje nemen bij de Kroon's Polders. De dijk langs de polders kunt u zonder begeleiding bewandelen. Als u verder de Kroon's Polders op wilt, zult u dit onder begeleiding van een boswachter moeten doen. Als u goed kijkt, kunt u ook al vanaf de dijk o.a. lepelaars zien.
Ook op Vlieland loopt een fietspad langs de noordkant door de duinen, met hier en daar doorkijkjes naar de Noordzee.

Ameland

Fietspad langs de Fuegelpôlle op Ameland. Foto: Thea Smit
Fietspad langs de Fuegelpôlle op Ameland. Foto: Thea Smit

Ameland is in één dag rond te fietsen, maar dan moet u wel een beetje tempo op de pedalen houden. Ook Ameland heeft een fietspad langs de noordkust van het eiland. U kunt deze helemaal naar het oosten (het Oerd) volgen, waar u eindigt op een uitzichtpunt. U kunt een deel van de wadden en van de Noordzee overzien. Op de Noordzee ziet u het offshore boorplatform. De installatie op het eiland is alleen te onderscheiden door een ontluchtingspijp.
Een deel van de terugweg richting Buren en Nes volgt hetzelfde pad. U kunt eventueel een iets zuiderlijker route aanhouden die langs enkele hooggelegen kwelders en weilanden leidt. Het fietspad door de duinen vervolgt zijn weg langs de noordkant van Buren, Nes, Ballum met haar vliegveld, Hollum, de vuurtoren en het monument van het ongeluk met de reddingsboot en de verdronken paarden.
Ook op Ameland kunt u langs de wadkant fietsen. Vanaf Buren langs de veerdam tot aan Hollum kunt u over de dijk fietsen. Het fietspad loopt langs de kwelder Feugelpôlle. Hier broeden grote sterns, kokmeeuwen en noordse sterns.

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog
Schiermonnikoog

Dit eiland is niet al te groot: zelfs de beginnende fietser kan met gemak het hele eiland in een halve dag rondfietsen. Langs de gehele noordkant van het eiland loopt een schelpenpad. Van west naar oost gezien begint u op de badweg en rijdt door de duinen.
Een oude bunker is midden op het eiland gelegen op één van de hoogste duinen van Schiermonnikoog. U kunt bovenop de bunker het overgrote deel van het eiland overzien, van Waddenzee tot Noordzeekust. Verder naar het oosten wordt het landschap weidser en vlakker en steekt u over enkele zoute kreken. Het fietspad eindigt vlakbij Willemsduin.
Naast een fietsroute door de duinen kunt u een heel stuk (vanaf de veerdam tot de zuidkant van het dorp Schiermonnikoog) langs de wadkant van de dijk fietsen.

De Dollard

Polder Breebaart. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt
Polder Breebaart. Foto: Rijkswaterstaat

De Dollard is een brakwater-getijdengebieden, één van de weinige van Europa. Het zoute water wordt aangevoerd vanaf de Noordzee, het zoete water door de rivieren Eems en Westerwoldse Aa. Het landschap wordt gevormd door slik, wadplaten en uitgestrekte kwelders.
Mooie startpunten voor een wandeling langs de Dollard zijn: de Polder Breebaart, de Punt van Reide en Nieuwe Statenzijl. Bij de Polder Breebaart is een bezoekerscentrum ingericht: Buitenplaats Reidehoeve. In dit centrum vindt u een permanente expositie over de Punt van Reide, de Polder Breebaart en de overige kwelders langs de Dollard. De buitendijkse vogelkijkhut de Kiekkaaste bij Nieuwe Statenzijl is te voet bereikbaar via het Marcelluspad. Vanuit de hut heeft u - vooral bij laag water - prachtig zicht op de voedselzoekende steltlopers.

Veel bezoekers komen speciaal voor de zeehonden die vlak achter de dijk liggen. Op sommige dagen liggen er tegen de 300 dieren. Het gaat om zowel mannetjes, vrouwtjes als een groot aantal jonge zeehonden. De jonge dieren wordt in het water bij de Punt geleerd te zwemmen en te jagen naar vis. Er is een speciale kijkwand geplaatst om te voorkomen dat de zeehonden verstoord worden.

Meer informatie over het gebied en wandelroutes vindt op de site van het Groninger Landschap.

Project Waddenwandelen

Een aaneengesloten netwerk van 1200 kilometer wandelpaden door Groningen, Fryslân en de Kop van Noord-Holland. Gebruikmakend van het LAW-kustpad (LAW= lange afstand wandelingen) met verbindende lussen door het landelijk gebied, deels over boerenland en langs cultuurhistorische pleisterplekken. Dat zijn belangrijke pijlers van het project Waddenwandelen dat is opgezet door Landschapsbeheer Groningen en Friesland en Landschap Noord-Holland. ANWB is vaste partner. Tot eind 2013 wordt in de gehele kustregio en op de Waddeneilanden een netwerk van wandelpaden gerealiseerd. Dat gebeurt in samenwerking met LAW, provincies, lokale overheden en het MKB.

Lees meer over het project op deze website

Nieuwe fietsroute Lauwersmeer

In juli 2015 is de nieuwe fietsroute ‘Rondje Lauwersmeer’ gelanceerd, een route langs en door het Nationaal Park Lauwersmeer én vlak langs het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.

De ANWB heeft de route eind augustus opgenomen in de campagne #langshetwater. In deze campagne staat fietsen langs het water centraal en is per provincie een gratis fietsroute te downloaden via de website van de ANWB. De nieuwe fietsroute bereikt daarmee gelijk een breed publiek in heel Nederland.

Zowel leden als niet-leden van de ANWB kunnen de route gratis downloaden via: www.anwb.nl/vrije-tijd/groningen. Geen internet of liever een gedrukte variant? Bij de VVV op de Grote Markt in Groningen en de VVV kantoren in de omgeving van het Lauwersmeergebied is de route voor €1,50 te koop.