Wadden dierenrijk

Wie meer wil weten over het planten- en dierenrijk kan de encyclopedie van Ecomare raadplegen. In deze encyclopedie kunt u uitgebreid zoeken in allerlei basisinformatie over het waddengebied. De informatie is geschikt voor een ieder die meer wil weten over de natuur, ontstaansgeschiedenis, landschap, cultuur en menselijke activiteiten in het waddengebied. U kunt zoeken in de categoriën dieren en planten, water en land en mens en milieu.

Meer weten of beleven?

Ga naar de website www.beleefdewaddennatuur.nl voor informatie over vogelroutes

Voor scholieren is er de Waddenzeeschool.

Of bezoek de site van de International Wadden Sea School.