Vondsten en waarnemingen op het Wad

Heb je interessante dingen gevonden op het wad of speciale dieren en planten gezien? Op deze pagina vind je een aantal links naar organisaties en instellingen waar je diverse waarnemingen en vondsten kunt melden.

Wie regelmatig op of rond het wad vertoeft kan van alles op zijn pad vinden: zeldzame vogels, bruinvissen, zeegras, Japanse Oesters, noem maar op. Niet alledaagse belevenissen, al ben je vaak niet de enige die dergelijke waarnemingen doet. Naast waarnemingen in de levende natuur is het ook mogelijk dat je als waddengenieter op andere dingen stuit. Een archeologische vondst bijvoorbeeld. Dit kan van alles zijn, omdat op en rond het Wad al sinds mensenheugenis mensen actief zijn. Oude woonresten, munten, botten, aardewerk, en nog veel meer.

Om goed zicht te houden en te krijgen wat er op en rond het wad allemaal waargenomen en gevonden wordt, kun je waarnemingen melden. Voor archeologische vondsten geldt hiervoor zelfs een wettelijke verplichting!

Ecologische vondsten en waarnemingen:

Zeegras
www.zeegrasherstelwaddenzee.nl
Een site van samenwerkende instituten die zich met onderzoek en kartering van zeegras bezig houden.

Vogels
www.sovon.nl
SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseert vogeltellingen in de Waddenzee en daarbuiten door vrijwilligers ten behoeve van natuurbeheer, beleid en onderzoek. Ook worden gegevens over bijzondere vogelsoorten verzameld. Veel gegevens over de vogelstand zijn voor iedereen toegankelijk op de website.

Zeezoogdieren/bruinvissen
www.zeezoogdieren.org
Waarnemingen van zeezoogdieren kunnen gemeld worden aan info@zeezoogdieren.org; deze meldingen worden automatisch verdeeld naar verschillende betrokken personen en instanties.
www.walvisstrandingen.nl
Walvisstrandingen.nl toont meer dan 4100 strandingen van dode walvissen, bruinvissen en dolfijnen op onze kustlijn sinds de eerste gedocumenteerde waarneming in 1306. De website wordt voortdurend aangevuld met nieuwe meldingen. Zelf een walvisachtige op het strand gevonden? Ga direct naar het meldingsformulier

Stichting ANEMOON
www.anemoon.org
De Stichting ANEMOON (Analyse Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek) is een organisatie voor vrijwilligersonderzoek in het Nederlandse marine milieu. De opzet is puur biologisch.

Natuur Algemeen
www.waarneming.nl: Iedereen heeft toegang tot de site, maar sommige functionaliteiten (zoals het invoeren van waarnemingen) zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Registratie is gratis en eenvoudig. De reden dat waarnemers gevraagd wordt om zich te registreren is dat anonieme waarnemingen onmogelijk te controleren zijn, en onherroepelijk blijken te leiden tot invoer van onzin.

Archeologische en historische vondsten

Archeologische vondsten
De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heet vanaf 11 mei 2009 de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de monumentenwet 1988 is vastgesteld dat archeologische vondsten en grondsporen gemeld moeten worden bij een bevoegde persoon of instantie. Voor het melden hiervan is het vondstmeldingsformulier beschikbaar op www.cultureelerfgoed.nl.

Speciale aandacht voor wadlopers
Er is een nieuw digitaal vondstmeldformulier. In de nabije toekomst kunnen mensen zelf hun eigen vondsten invullen via het MACHU-CMS systeem. Dit is een soort systeem dat lijkt op wikipedia maar dan voor archeologische objecten. Dit systeem is ontwikkeld ten tijde van het MACHU (Managing Cultural Heritage Under Water)-project (www.machuproject.eu).
Speciaal voor het herkennen van mogelijke sporen op het wad heeft de Stichting Verdronken Geschiedenis (www.verdronkengeschiedenis.nl) in 2007 een handleiding geschreven voor o.a. wadlopers en vogelspotters. .

Voor meer vragen kunt u altijd e-mailen naar m.van.der.linden@cultureelerfgoed.nl of naar j.opdebeeck@cultureelerfgoed.nl

Historische vondsten
www.verdronkengeschiedenis.nl
De Stichting Verdronken Geschiedenis doet historisch, geologisch, archeologisch, cultuur-historisch en ecologisch onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van het Waddenzeegebied en zijn menselijke bewoning, en verzorgt publiekspresentaties over de verkregen kennis.
Direct naar meldingsformulier.