Excursies en evenementen (links)

Er valt veel te beleven in het Waddengebied: excursies, fiets- en wandeltochten onder leiding, tentoonstellingen, exposities en actiedagen. Kijk voor de actuele evenementen en data naar de agenda van de in het Waddengebied actieve natuurbeschermingsorganisaties:

Staatsbosbeheer
Organiseert activiteiten op diverse waddeneilanden en in het Lauwersmeergebied. Bijzondere activiteit: dagtochten naar het onbewoonde eiland Rottumeroog.
Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl

Natuurmonumenten
De vereniging organiseert excursies o.a. op Texel, Schiermonnikoog, in het Nationaal Park Lauwersmeer en in de Dollard-regio.
www.natuurmonumenten.nl

It Fryske Gea
De vereniging organiseert diverse activiteiten in Friesland: excursies, vaartochten, zwerftochten, speciale jeugdactiviteiten, observaties, etc. www.fryskegea.nl

Stichting Het Groninger Landschap
Voor natuuractiviteiten in de provincie Groningen (excursies, vaartochten, huifkartochten, fietstochten etc).
www.groningerlandschap.nl

Landschap Noord-Holland
Biedt natuuractiviteiten in de provincie Noord-Holland aan.
Meer informatie: www.landschapnoordholland.nl

Waddenvereniging
Gedurende juli en augustus organiseert de Waddenvereniging bijna dagelijks wad- en sleepnetexcursies op Texel en Terschelling. Ook bij het Balgzand (Den Helder) en vanuit Harlingen aan boord van historische schepen wordt er veel georganiseerd. De agenda staat op waddenvereniging.nl

Foto's: Egbertha Schuiling, Gebrich Hoeve
Waddenexcursie per boot (E. Schuiling)
Op Ameland (G. Hoeve)