Skip to main content

Samenwerkende Beheerders Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door 13 beheerders. Hun gezamenlijke doel is de natuur in de Waddenzee te verbeteren. Dit kan door steeds beter samen te werken. Dit doen de 13 beheerders nu via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Doel is om in 2018 als zijnde één beheerder samen te werken. Want: Werelderfgoed Waddenzee verdient een goed georganiseerd natuurbeheer. De samenwerking krijgt zijn beslag in de volgende onderwerpen:

Nieuws van de Waddenbeheerders

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de samenwerking rond het beheer van de Waddenzee

22.04.2016 

Tweede Voortgangsrapportage 2015 Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee naar Minister

RCW-voorzitter Bas Eenhoorn biedt het rapport aan in de Tweede Kamer

Het RCW heeft de tweede voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Provincies, Gemeenten,...[meer...]


01.02.2016 

Publicatie ‘Wadden in Beeld’ beschikbaar

Wadden in Beeld

In ‘Wadden in Beeld’ (pdf, 5 Mb) hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. Deze signalen vormen een belangrijke bron voor het bijstellen...[meer...]


20.01.2016 

Regiecollege Waddengebied wil na positieve evaluatie snel verder

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied kwam op 1 februari met een reactie. Bas Eenhoorn, voorzitter van het RCW: “de...[meer...]


15.12.2015 

Evaluatierapport Structuurvisie Waddenzee naar Tweede Kamer

Cover Evaluatie Structuurvisie Derde Nota Waddenzee

Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken stuurde de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz het Evaluatierapport van de Structuurvisie Waddenzee (december 2015) en het Onderzoeksrapport Waddengebied van...[meer...]


18.11.2015 

Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Trekkers Beheer Waddenzee samen op pad

Hoe werken we aan onze opdrachten als trekkers voor de samenwerkingsagenda beheer Waddenzee? Hoe kunnen we het samen aanpakken?. Hoe kunnen we elkaar helpen? En wanneer zijn we tevreden over de samenwerkingsagenda beheer? Het...[meer...]


20.08.2015 

RCW bezoekt NIOZ

RCW bezoekt NIOZ

Op 20 augustus bezocht het RCW het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) op Texel in het kader van een 24 uurs vergadering. De leden van het RCW werden geïnformeerd over de ecologische, economische en...[meer...]


10.04.2015 

Beheerders Waddenzee willen graag aan de slag met samenwerking

Beheerders Waddenzee

LEEUWARDEN - Zo’n zeventig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere beheerders van het Waddengebied bogen zich vorige week in Leeuwarden over de vraag; hoe te werken als één beheerder in 2018 en wat te...[meer...]


05.04.2015 

Voortgangsrapportage Samenwerking Beheer Waddenzee naar minister

Het RCW heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu, de Staatssecretaris van Economische...[meer...]


04.02.2015 

Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee van RCW en Beheerraad op 4 februari 2015 in de Tweede Kamer

Het Plan van Aanpak voor verbetering van het beheer voor de Waddenzee is klaar. Doel van het plan is om aan te geven hoe het beheer in de Waddenzee beter kan. Het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied stelden...[meer...]


22.01.2015 

Rapport Rekenkamer over Waddengebied

Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De gedachte daarachter was...[meer...]