Waddenfonds steekt bijna 1,5 ton in kennis- en scholingsprojecten

Het Waddenfonds geeft drie kennis- en scholingsprojecten in het Waddengebied een forse impuls. Er wordt subsidie verleend aan twee projecten op Ameland: de Waddencampus en de Ameland Academy. Ook wordt de bouw van een minikotter in Den Helder ondersteund. In totaal kent het Waddenfonds aan de drie projecten bijna 150.000 euro toe.

De projecten vallen onder het Budget Lokale Innovaties, een subsidieregeling voor kleinschalige, lokale projecten, die vernieuwend zijn en de leefbaarheid in het Waddengebied vergroten. 

Ameland Academy  
Horecaondernemers op Ameland gaan een speciale academie opzetten voor het opleiden van horecapersoneel op het eiland. De laatste jaren is er een grote vraag naar horecapersoneel op de Waddeneilanden. Om daarin te voorzien kunnen mensen tussen de 16 en 35 een opleiding volgen aan de Ameland Academy. Daarnaast krijgen de studenten ook woonruimte op het eiland en na hun diploma een baan met een CAO-conform salaris. Het is de bedoeling dat de afgestudeerde horecamedewerkers op het eiland blijven wonen, wat meewerkt aan het behoud van de sociale structuur en cohesie op het eiland.  De deelnemers volgen naast het reguliere scholingstraject ook een speciaal lesprogramma, waarin ze leren over de specifieke eilandgastronomie. Diverse partijen werken samen in dit project, waaronder de gemeente Ameland, de VVV, Rabobank, Koninklijke Horeca Nederland en ROC Friese Poort. De totale kosten bedragen 147.700 euro, waarvan het Waddenfonds 50.000 euro bijdraagt.

Waddencampus
Het Ondernemers Platform Ameland wil de Waddencampus omvormen tot een blijvende en financieel zelfstandige netwerkorganisatie. De Waddencampus is gestart als pilot om de circulaire economie op Ameland een impuls te geven. In het project werken eilander ondernemers en kennisinstellingen samen. Ook de eilander energiecoöperatie, gemeente en Amelander musea zijn erbij betrokken. Doel is om het eiland zelfvoorzienend en sociaaleconomisch duurzaam te maken. De totale investering bedraagt 124.050 euro. De subsidie van het Waddenfonds is 50.000 euro.  

Wad leert jongeren Wat 
Het Waddenfonds steekt 47.223 euro in het project ‘Wad leert jongeren Wat”, waarin jongeren samen in Den Helder een mini-botter gaan bouwen. Versterking van het maritiem vakmanschap, maar ook het vergroten van de bewustwording onder jongeren van het Werelderfgoed Waddenzee staan in dit project centraal. De jongeren leren een ambacht maar doen ook kennis op over de schoonheid en bedreigingen van het Waddengebied. Als ambassadeurs zullen ze zich inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed. De totale kosten van dit project bedragen 96.945 euro.