Status kwelders Waddenzee goed, maar zeespiegelstijging vormt risico

Het kwelderareaal in de Waddenzee is in het afgelopen decennium geleidelijk aan weer toegenomen. De huidige status van de kwelders, die worden gezien als kosteneffectieve, duurzame en natuurvriendelijke kustverdediging, is volgens een aantal criteria goed. De opslibbing op de verschillende Waddenzeekwelders is voldoende om mee te groeien met de huidige zeespiegelstijging. Maar als de zeespiegelstijging versnelt, lopen kwelders risico’s.

Dit staat in het deze week gepubliceerde onderzoeksrapport Lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee (1960-2018) van Wageningen Universiteit & Research. Het areaal groeit. Dit komt door natuurlijke uitbreiding van de kwelders op de Waddeneilanden naar het oosten, door aangroei van de vastelandskwelders en door enkele ontpolderingsprojecten langs de Friese kust.

Volledig artikel en download rapport op website h2Owaternetwerk