Publicatie 'Handen ineen voor rijker Waddengebied'

'Handen ineen voor rijker Waddengebied' is uit. In woord en beeld wordt in deze publicatie een overzicht gegeven van de projecten die subsidie hebben ontvangen vanuit het Investeringskader Waddengebied (IKW). Sinds de start van het IKW in 2016 is al ruim 130 miljoen euro aan Waddenfondsmiddelen toegekend aan een rijke schakering aan initiatieven.

IKW is inmiddels flink op stoom. Dankzij alle investeringen krijgt de ecologie en economie van het Waddengebied een flinke impuls. Zonder deze ondersteuning waren veel van de projecten niet of maar moeizaam van de grond gekomen. Sinds de start in 2016 is via het Waddenfonds aan maar liefst 28 twintig initiatieven subsidie verleend. 'Handen ineen voor rijker Waddengebied' geeft in vogelvlucht een indruk van de gehonoreerde projecten.

Voorbeelden van IKW-projecten zijn het stimuleren van het bodemleven in de Waddenzee, de winning van energie uit golfslag, de bouw van een waterstoffabriek, het opzetten van bezoekerscentra, het stimuleren van de productie van groene grondstoffen voor de chemiesector en het verbeteren van de visstand. 'Handen ineen voor rijker Waddengebied' geeft een compleet overzicht van de tot dusver gehonoreerde IKW-projecten. Het gaat om investeringen van in totaal meer dan 442 miljoen euro, waarvan ruim 130 miljoen euro aan Waddenfondsmiddelen.

De publicatie Handen ineen voor rijker Waddengebied