Onderzoek naar migratie Waddeneilanden: Vlibiza voor oude rijkelui?

Komen er op de Friese Waddeneilanden steeds rijkere mensen van buiten wonen en verdringen ze de oorspronkelijke bevolking? Dat is één van de vragen die onderzocht is in het rapport Migratiedynamiek op de Waddeneilanden dat is uitgevoerd in opdracht van de Waddenacademie. Het rapport is donderdag door Meindert Schroor van de Waddenacademie aangeboden aan de burgemeesters van de Waddeneilanden.

Het blijkt dat de bevolking van de Waddeneilanden de afgelopen 20 jaar veel te maken kreeg met vergrijzing en ontgroening. Nieuwkomers, en helemaal de nieuwkomers uit de Randstad, zijn vaak ouder dan de mensen die de eilanden verlaten. Ook zijn deze nieuwkomers rijker. De groep die de eilanden verlaten bestaat vaak uit gezinnen met kinderen of eenpersoonshuishoudens.

Volledig artikel op website Omrop Fryslân

Het rapport op de website van de Waddenacademie