Onderhoud aan deze website

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe navigatiestructuur van Waddenzee.nl

Naar verwachting volgt dit voorjaar ook een nieuwe vormgeving. De werkzaamheden w.b. de navigatie kunnen voor de bezoeker zo nu en dan een rommelig beeld veroorzaken. Excuus hiervoor. Wij proberen de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden.