IMF-subsidie voor 12 projecten op de Friese Waddeneilanden

In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie Fryslân in 12 projecten op de Friese eilanden.

Het gaat om een bedrag van ruim € 178.000,-. Met deze bijdrage wordt ruim € 587.000,- op de eilanden geïnvesteerd. Op Ameland is er vanuit het IMF geïnvesteerd in de elektrische strandrolstoel die onlangs in gebruik is genomen. Deze rolstoel geeft mensen met een beperking de mogelijkheid om zelfstandig het strand op te gaan en is voor zowel eilanders als bezoekers.

Nieuwe ronde Iepen Mienskipsfûns
Voor de 3e tender in 2020 kan vanaf maandag 7 september tot en met donderdag 1 oktober (17.00 uur) subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Ook dan is weer de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.