Dijk en duinen op Schiermonnikoog zijn onveilig

De zeewering op Schiermonnikoog voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Dat heeft Wetterskip Fryslân geconstateerd. Zowel de dijk aan de Waddenkant als de duinenrij aan de Noordzee hebben gebreken.

Het Friese waterschap heeft maandagavond vergaderd over de waterkeringen op het eiland. Dat de waterkeringen rondom het dorp niet meer voldoen, is recent gebleken tijdens een inspectie.

Zwakke plekken
Op de vier kilometer lange Waddendijk zitten volgens de inspectie de meeste problemen. De bekleding aan de buitenkant van de dijk is niet goed. Zo is de steenlaag niet hoog genoeg opgetrokken. Hierdoor kunnen klappen van golfen niet goed opgevangen worden.

Bij de veerweg, de weg naar de boot, is de steenbekleding niet stabiel. Ook is de dijk daar niet hoog genoeg.

Ook duinen dienen ervoor om het water tegen te houden. Maar op bepaalde plekken is te weinig zand. Vooral het duintraject tussen de polder en de kwelders van de Kobbeduinen is kwetsbaar.

Volledig artikel op website RTV Noord