De dubbele dijk tussen Eemshaven en Delfzijl: Voorbeeld van adaptieve kustbescherming

Hoe kunnen we onze kust adaptief tegen klimaatverandering beschermen? En tegelijkertijd de kustzone duurzaam gebruiken? Het project ‘Dubbele Dijk’ is één voorbeeld van een toekomstgericht aanpak; een pilot project dat nog in uitvoering is maar waar nu al lering uit kan worden getrokken.

Deze vragen werden beantwoord in een stagerapport van Lea Schönen, student Kust- en Zeemanagement bij Van Hall Larenstein. Ook werd er een advies aan gekoppeld, gericht op organisaties die soortgelijke projecten elders lang de Waddenzee willen gaan realiseren.

Volledig artikel op website Programma Naar een Rijke Waddenzee