Agenda voor mariene ecosysteem Waddenzee gereed

De natuur onderwater is nog niet op het niveau van een rijke Waddenzee. Veel is nog onbekend over oorzaken en mogelijke verbeteringen. Positief is dat er al veel in en om de Waddenzee gebeurt met als doel de interacties en biodiversiteit onderwater te herstellen en te verbeteren. Maar dat alles tezamen is nog onvoldoende voor een gezond mariene ecosysteem.

Het Investeringskader Waddengebied heeft een opgaveteam voor de Waddenzee. De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) – met uitvoerders Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – én PRW hebben een opgave ‘herstel onderwaternatuur’. Om dat bij elkaar te brengen en handen en voeten te geven is door PRW en PAGW gezamenlijk de Agenda voor het mariene ecosysteem van de Waddenzee opgesteld. Met als kern tien draaiknoppen die zorgen voor een samenhangende verbetering van de natuur, onderwater en in samenhang met de functionele omgeving. En met een doorkijk naar eerste maatregelen en opschaling daarna.

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee