Natuur beschermen en beleven tegelijk

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van estuarien ecoloog Peter Herman.

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft een veelbelovend begin gemaakt met een nieuw natuurbeleid. Ze moet op zoek naar de balans tussen draagvlak en ecologie.

Het wonder van Nederland is dat het nog natuur heeft. Het land is dichtbevolkt, heeft een ongelooflijk hoge landbouwproductie en huisvest het logistieke hart van Europa. Toch heeft het ook prachtige grote natuurgebieden zoals de Waddenzee, en uitgestrekte arcadische landschappen zoals de Friese weidegebieden.

Het wonder heet ‘natuurbescherming’, en het krijgt al meer dan een eeuw brede steun in de Nederlandse bevolking. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft met ‘natuur’ een zware erfenis binnengehaald: zoveel prachtige en iconische gebieden, zoveel diversiteit, zoveel eigenzinnige beheerders, zoveel ogen die je op de vingers kijken, zoveel belangen. Maar ze blijft er, geheel passend in het beeld van deze regering, zeer welgezind bij.

Lees het volledige artikel Natuur beschermen en beleven tegelijk op de site van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen op de website van de waddenacademie.