Internationale Waddenbibliotheek

Uitsnede Flyer Symposium Wadden op de kaart. Bron: Tresoar.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Syds Wiersma, coördinator bij het Fries Film Archief.

Tresoar en de Waddenacademie hebben onlangs een bijzonder project aangekondigd op het symposium ‘Wadden op de Kaart’, dat op 15 oktober bij Tresoar werd gehouden. Het verbaasde Syds Wiersma dat het idee in de uithoek van het symposium werd gelanceerd, want hier wordt een belangrijke weg ingeslagen en het is goed nieuws dat twee 'noordelijke' kennisinstellingen het voortouw nemen om een parelzee voor duikers naar digitale waddenkennis te realiseren.

Lees het volledige artikel Internationale Waddenbibliotheek op de website van de Waddenacademie.

Op de overzichtspagina van de Waddenacademie vindt u de gehele reeks opinieartikelen.