Kulturele haadstêd: it begjin fan nije fleur

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Op 8 oktober jl. presenteerde kandidaat culturele hoofdstad Leeuwarden het officiële bidbook. Waarom het ook voor de wetenschap van belang kan zijn dat Leeuwarden zich in 2018 Kulturele haadstêd mag noemen gaat hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan RUG Goffe Jensma nader in.

Lees het volledige artikel (in het Fries) op de site van het Friesch Dagblad.