Redding van de Eems door de Menkemadam

Tien jaar vooruitgang in de economie en het dieper baggeren van de Eems hebben er voor gezorgd dat deze is veranderd in een sterke slib-stroom met een grote getij amplitude. Ecologisch totaal ziek en vernield !!!
We praten en schrijven de slechte toestand van alle kanten van ons af. Wie komt er met een oplossing?
Nu is er een watersporter die dertig jaar ervaring heeft door op de Eems te varen met een plan om een "DAM" te gaan bouwen. Gelijk gaan alle toeters en bellen rinkelen en roept iedereen "GEEN DAM"
Jammer dat ze niet eerst eens rustig het voorstel met, dik 25 voordelen en 1 nadeel, voor de aanleg van de "Menkemadam" goed lezen. Ik zal proberen in een korte samenvatting U te overtuigen van de voordelen.
Ten eerste dit, als we doorgaan met praten en vergaderen over ellenlange niet meer te lezen en onbegrijpelijke rapporten zullen de Eems, Dollard en Bocht van Watum in vijf jaar verloren zijn.

Vast staat dat we de stroom en het getij (hoogte tussen eb en vloed)terug moeten brengen naar de oude staat.
Daarbij willen we de zout en zoet water overgangen zo weinig mogelijk uit het verband rukken. hierdoor heeft de natuur weer een voedings bodem om tot bloei en ontwikkeling te komen.

De Menkemadam is een oplossing om bovenstaande te realiseren.  
De dam is voorzien van 3 brede af te sluiten spui- openingen en 2 sluizen. De sluizen dienen de scheepvaart doorgang te verlenen. Enigste nadeel is dat ieder schip moet sluizen.
Twee van de spuien zijn aangebracht op de diepste plaatsen naast de sluizen om bij opkomend water de stroom en getij hoogte te nivelleren naar behoefte. De derde spui is in de diepe geul van De Bocht van Watum gesitueerd en zal ook hier een gecontroleerde getijde beweging creëren.
Enige voordelen:
Door de geringere en regelbare getij hoogte en stroom zal de ecologie op de Eems, Dollard en Bocht van Watum herstellen.
Er zal veel minder sediment via de spuien van zee komen doordat ook hier al een geringere stroom zal zijn. Noot: Bij volledig geopende spuien en sluizen, geen verschil met de getij hoogte van nu mogelijk.
Het constante baggeren zal tot het verleden behoren door de verminderde aanvoer van het sediment van zee en omgekeerd vanaf Herbrum. Geen vervuiling door opgeweld baggerslib en sterke stroom.
De Bocht van Watum is dan een vergroot evenbeeld van de Brebaard polder met opbouw van kwelderland als in de Dollard.
De Dollard zal niet verder dichtslibben wat nu wel het geval is. Kleine diepe geulen worden brede ondiepe geulen doordat het water rustiger stroomt.
De broedgebieden uitgebreid en beschermd tegen hoge waterstanden tijdens het broedseizoen.
Broed-ponton visdiefjes haven Delfzijl ter hoogte huidige plaats naar Bocht van Watum brengen.
Zeehonden ligplaats ten noorden van de Hond blijft onaangetast.
Enkele Economische voordelen:
Bij extreem hoogwater is de dam als bescherming van het achterland. 70 km dijk in Duitsland en Nederland hoeft niet worden verhoogd. (Deltaris)
Goede weg verbinding noord Nederland met Duitsland. Economisch en recreatief voordeel.
De zandstranden Delfzijl en Termunten zijn geen slik stranden maar dan echte zandstranden.
De afwatering van het achterland kan door spuien bij extreem weer langer dan in de huidige situatie.
De verlenging en renovatie van de sluizen is veel eenvoudiger. Duitsland, Nederland. (Deltaris)
In de spuien mogelijkheid voor energie opwekking voor bediening sluizen en verlichting.
Delfzijl kan zich ontplooien als een stad aan de haven, damwand niet verhogen maar WEG!!!
Geen overstromingen meer van het havengebied en bescherming van 20% van onze Nederlandse chemische industrie.
Ruimte voor buizenzone, Delfzijl naar Eemshaven veilig, goedkoop en altijd bereikbaar aan te leggen
Mogelijkheid en uitbreiding recreatie door de verminderde stroom. Nu ook tegenstroom invaren mogelijk.
Dus ook snellere vaarverbindingen voor de beroepsvaart en geen wachttijden bij de sluizen.

Zie voor gedetailleerde info:   www.menkemadam.nl of mail:  amenkema@gmail.com
Geschreven door Aaldrik Menkema. WTB proj.leider 66 jaar en watersporter op de Eems en Wadden, februari 2012

Meer waddengerelateerde opiniestukken en achtergrondartikelen vindt u op de websites van de Waddenacademie , het Friesch Dagblad en de provincie Groningen.