Meer dan 200 experts bijeen voor klimaatadaptieve Waddenkust

Gepubliceerd op 14 mei 2024KlimaatveranderingAangemaakt door RTV NOF

Op maandag 13 mei vond in Holwert het symposium “Van Dijkversterking naar Klimaatadaptieve Waddenkust” plaats. Ruim 200 deelnemers bespraken hoe het Waddengebied toekomstbestendig gemaakt kan worden. Gedeputeerde Matthijs de Vries benadrukte het belang van een integrale benadering voor een klimaatbestendige toekomst.

Tijdens het programma besprak Renske de Winter van Deltares vier scenario’s uit het rapport Deltascenario’s, die aantonen dat de wateropgaven groter worden en dat klimaatadaptieve ontwikkeling essentieel is. Peter van Dijken en Matthijs Buurman presenteerden best practices uit het programma Eems-Dollard 2050. Harm Beerda van Vereniging Circulair Friesland besprak circulaire kansen, en Katja Philippart van de Waddenacademie wees op de noodzaak om natuurwaarden van de Waddenzee mee te nemen bij zoetwaterverdeling. Jouke van Dijk sprak over economische kansen van toerisme aan de Waddenkust. Het symposium concludeerde dat samenwerking en open discussie cruciaal zijn voor het aanpakken van de uitdagingen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en verzilting.

Volledig artikel op website RTV Noordoost-Friesland