Lanschapstriënnale 2023: dynamische waddenkust

Gepubliceerd op 10 augustus 2023Klimaatverandering

In 2023 worden onder de titel DYNAMISCHE WADDENDELTA de schijnwerpers op de Waddenkust van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen gezet. De ambitie van [L]2023 is om een robuust klimaatbestendig raamwerk als oost-west verbinding langs het Werelderfgoed te ontwikkelen met als doel om een aantrekkelijk en beleefbare kustzone te creëren voor een groot publiek van zowel bewoners als bezoekers.

Daarvoor zijn drie verschillende programmalijnen ontwikkeld, een PODIUM voor het publiek, een PLATFORM voor nieuwe netwerken van bewoners en ondernemers met name ook voor jongeren en een PANORAMA voor professionals om te werken aan het toekomstperspectief 2100 voor een klimaatbestendige kustlandschap. Deze unieke Waddenkust, gelegen aan het Werelderfgoed Waddenzee kent een aantal majeure opgaven, zoals onder andere de versterking van de Waddendijk die de komende jaren wordt uitgevoerd.

Centraal staat een integrale, gebiedsgerichte aanpak vanuit negen regionale iconen met verschillende, unieke identiteiten.

Meer informatie op website Triënnale Waddenkust