Groot visonderzoek in de Waddenzee smaakt naar meer

Gepubliceerd op 8 november 2023Onderzoek en MonitoringAangemaakt door www.omropfryslan.nl

Voor het eerst is er vier jaar lang onderzocht hoe vissen de Waddenzee gebruiken in het Swimway-project. Onderzoekscoördinator Ingrid Tulp van Wageningen Marine Research pleit nu voor een vervolg. Want over dik een jaar houdt het project op en er liggen nog belangrijke vragen op antwoorden te wachten.

Het Swimway-project is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Wageningen Marine Research, Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenvereniging.

Met hulp en geld van ook veel andere organisaties is er informatie boven water gehaald die helpt om de goede maatregels te nemen voor de bescherming van vissen. Of, als dat beter is, de natuur de tijd te geven om het zelf op te lossen.

Stekelbaars

Zo blijkt dat de diversiteit aan vissen veel groter is in slenken van natuurlijke kwelders dan in de afwateringssloten van aangelegde kwelders. Tulp: "Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat daar veel langer water in blijft staan. En dat er veel meer instroom is van zoet water."

Het water in de aangelegde kweldergebieden zoals Noord-Fryslân buitendijks is veel zouter. Onderzoekers vonden mede daardoor veel meer stekelbaarzen in de kwelder van Schiermonnikoog aan de Groninger kust.

Dit soort kennis is belangrijk voor het doen en laten van natuurbeheerders, maar er zijn ook uitkomsten die veel te maken hebben met klimaatverandering. "En aan die knop kun je veel minder makkelijk draaien", zegt Tulp.

Volledig artikel op website Omrop Fryslân

Meer informatie over Swimway