< Ook dit jaar weer recordaantal jonge zeehonden in de Waddenzee
02.11.2018 14:07 Leeftijd: 172 days
Categorie: Overheid
Door: Waddenfonds

Waddenfonds investeert 115.000 euro in leefbaarheid drie waddenprovincies

Het Waddenfonds draagt 115.000 euro bij aan vijf nieuwe projecten die de leefbaarheid in het waddengebied versterken. De subsidies zijn toegekend aan projecten in NoordHolland, Friesland en Groningen. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling voor kleine projecten die de lokale vitaliteit versterken. Tot 17 januari 2019 kunnen nog aanvragen worden ingediend. Er is nog 300.000 euro beschikbaar.


De grootste subsidiebijdrage van 50.000 euro gaat naar een project voor het behoud van eerstelijnszorg in het Friese dorp Minnertsga en omgeving. In dorpshuis De Doarpsfinne worden ruimtes geschikt gemaakt voor zorgverleners van maatschappelijke en medische zorg. Ook zal er een stuk bij het dorpshuis worden aangebouwd. De totale investering is 335.000 euro.  Plaatselijk Belang en het Groene Kruis hopen op deze manier zorgverleners aan zich te binden.

Ook het Groninger dorp Bierum krijgt een subsidie van het Waddenfonds voor de ombouw van de plaatselijke sporthal tot dorpshuis. De totale kosten hiervan zijn 563.000 euro.  Het fonds geeft een bijdrage van 18.000 euro. Het dorp kampte de afgelopen jaren met veel tegenslagen: aardbevingen door gaswinning en het verdwijnen van faciliteiten als de basisschool en het verzorgingstehuis.

Op Texel wordt door het Waddenfonds 24.750 euro geïnvesteerd in het opzetten van een expertisecentrum voor de cranberryteelt. Aan biologische cranberry’s is de laatste jaren veel behoefte, maar de faciliteiten op het gebied van kennis en kennisuitwisseling ontbreken nog. Hierdoor komt bedrijfsmatige productie nauwelijks van de grond. Het centrum moet daar verandering in brengen.

In de reizende tentoonstelling ‘Helderse Helden’ steekt het Waddenfonds  10.000 euro. De tentoonstelling vertelt over de reddingshelden van Den Helder in de tweede helft van de vorige eeuw. De expositie wordt samengesteld door havoleerlingen onder leiding van het KNRM Reddingsmuseum in Den Helder. Aansluitend reist de tentoonstelling langs basisscholen in Den Helder en later mogelijk langs andere Waddenhavens als Delfzijl en Harlingen.

Stichting Sense of Place ontvangt 12.000 euro voor het startevenement rond de bouw van een buitendijkse terp bij Blija. De terp is een van de 25 landschapskunstprojecten die de komende tien jaar door Sense of Place worden gerealiseerd. De opening bestaat onder andere uit een tentoonstelling, de onthulling van negen landmarks en de start van de aanleg van de nieuwe buitendijkse terp.

Naast deze vijf projecten worden binnenkort nog een tiental andere aanvragen voor investeringen in lokale projecten beoordeeld. Daarmee ligt het aantal subsidieaanvragen een stuk hoger dan bij voorgaande rondes van de BLI-regeling. Dat succes is met name te danken aan het vereenvoudigen van de subsidieregeling. Ook kunnen initiatiefnemers van lokale projecten sinds kort terecht bij streekbureaus in hun eigen regio.

Bijlage met nadere uitleg over de toegekende projecten