< Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
10.07.2019 13:35 Leeftijd: 131 days
Categorie: Onderzoek en Monitoring
Door: Waddenacademie/ Rijkswaterstaat

Rapport over gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.


Wat zijn de gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee? Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Een position paper van de Waddenacademie in samenwerking met Rijkswaterstaat (Pdf, 1,3 Mb)