< Vogelakkers op Wadden voor bedreigde soorten
25.03.2019 09:41 Leeftijd: 117 days
Categorie: Landbouw
Door: Programma Rijke Waddenzee

Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied in opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.


Deze verkenning is met inbreng van diverse stakeholders tot stand gekomen met als resultaat het Plan van Aanpak (PvA) verzilting Noord-Nederland (Pdf, 5,2 Mb)

Meer informatie over verzilting en aanpassing daarop (zoutadaptatie)