< Waddenfonds investeert 13 miljoen euro in vismigratie
23.12.2019 13:41 Leeftijd: 34 days
Categorie: Onderzoek en Monitoring
Door: Waddenacademie

Kees Bastmeijer benoemd tot nieuw directielid Waddenacademie

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in haar vergadering van 21 november jl. prof. dr. Kees Bastmeijer benoemd als nieuw directielid van de Waddenacademie, met de portefeuille Natuur en Recht. De benoeming gaat in per 1 januari 2020 en is voor een periode van vijf jaar.


Kees Bastmeijer volgt prof. dr. ir. Pier Vellinga op, wiens statutaire benoemingsperiode per 1 januari 2020 afloopt. Vellinga was vanaf oktober 2014 lid van de Waddenacademie met de portefeuille Klimaat en Water.

Prof. dr. Kees Bastmeijer (Zutphen, 1966) promoveerde in 2002 aan de Tilburg University op het proefschrift The Antarctic Environmental Protocol and Its Domestic Legal Implementation. Na zijn promotie is hij aan de Tilburg University blijven werken, eerst als senior-onderzoeker en vanaf 2009 als hoogleraar Natuurbescherming en Waterrecht. Zijn onderzoek en publicaties hebben vooral betrekking op de rol van het recht bij het beschermen van natuur, zowel internationaal als in Europa en Nederland. Regelmatig was en is Bastmeijer Visiting Professor aan buitenlandse universiteiten, onder meer in Canada (Ottawa), Zweden (Gotenburg) en Australië (Hobart).
Naast zijn wetenschappelijke loopbaan vervult Bastmeijer verschillende maatschappelijke functies, waaronder die van arbiter bij het Permanent Hof van Arbitrage onder het Milieuprotocol van het Antarctica Verdrag.

Volledig bericht op website Waddenacademie